Książki Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

List do moich kapłanów

Stefan kardynał Wyszyński, List do moich kapłanów,
Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „SOLI DEO”,

Książka napisana przez Sługę Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski, w latach 1953–1956, głównie w okresie jego więzienia w Stoczku Warmińskim, a następnie w Prudniku Śląskim i w czasie internowania w Komańczy koło Sanoka.

Pierwsze wydanie Listu ukazało się w Paryżu, w 1969 roku, w Wydawnictwie Éditions du Dialogue. Pomimo upływu lat List do moich kapłanów zachowuje aktualność myśli, fascynuje prostotą przekazu głębokich treści teologicznych. Rozpala miłość do Boga w Trójcy Jedynego i do Kościoła Chrystusowego, ukazuje zespolone z nim sakramentalne kapłaństwo – dar Miłości i zadanie możliwe do wykonania przez Miłość.

Kardynał Kazimierz Nycz we wstępie napisał: Pragnę zachęcić do lektury tego tekstu, który odkrywa przed nami jakże bogatą duchowość kapłańską i pasterską kandydata na ołtarze kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ta lektura może również dziś inspirować kapłanów do pogłębienia swojej tożsamości kapłańskiej i ofiarnej służby Chrystusowi w Jego Kościele.

Warszawa 2010
twarda oprawa, 2 wkładki ze zdjęciami,
ISBN 978-83-88202-45-2
cena 42 zł.

Kromka chleba

Zbiór myśli Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które karmiły tysiące czytelników w ojczyźnie i świecie.
Tłumaczone na wiele języków przybliżały, nie tylko Polakom, mądrość Prymasa Tysiąclecia. Niech te słowa i dzisiaj będą pożywnym chlebem dla każdego, kto będzie je czytał i rozważał.

Warszawa 2008, wydanie IX
Format 12x16,5 cm, oprawa miękka
ISBN 978-83-88202-41-4
Cena: 8 zł

Wydawnictwo Soli Deo: Książki Stefana Kardynała Wyszyńskiego Następna ›

List do moich kapłanów
Kromka chleba