Książki Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

Wszystko postawiłem na Maryję

14 lutego 1953 r. kardynał Stefan Wyszyński wypowiedział znamienne słowa: "Wszystko postawiłem na Maryję". Książka, której nadano taki właśnie tytuł, próbuje przedstawić wielkie dzieła Boże i doświadczenie maryjne, jakie są owocem zawierzenia Matce Najświętszej przez Prymasa Tysiąclecia. Stanowi ona zbiór wygłoszonych przemówień i kazań maryjnych. Prolog zawiera kazania autobiograficzne. Potem teksty "biegną" chronologicznie, według kolejności powstających dzieł maryjnych. Po listach biskupa lubelskiego następuje przedziwna część książki, jedyna część napisana - duchowy pamiętnik uwięzionego Prymasa w wyjątkach maryjnych. Potem wszystko idzie już w kolejności: Śluby Jasnogórskie i Wielka Nowenna, Milenium Chrztu Polski, Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, od dawanie wszystkiego w dłonie Maryi, starania o tytuł "Matki Kościoła" i wreszcie - wybór polskiego Papieża.
Jan Paweł II w liście do księdza Prymasa umieszczonym na początku książki napisał: "Zawsze byłem przekonany o tym, że Duch Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątkowym momencie dziejów Ojczyzny i Kościoła - i to nie tylko Kościoła w Polsce, ale także i w całym świecie. Patrzyłem na to trudne, ale jakże błogosławione wezwanie od czasów mojej młodości - i dziękowałem za nie Bogu jako za łaskę szczególną dla Kościoła i Polski. Dziękowałem za to, że "taką moc dał Człowiekowi" - i zawsze za to dziękuję."

Warszawa 2007, wydanie III poprawione
oprawa miękka
Format 14,5x20,5 cm,
ISBN 83-907358-8-1
Cena: 22 zł

Zapiski milenijne

Pro memoria - czyli zapiski kardynała Stefana Wyszyńskiego są obecnie tekstem niedostępnym dla człowieka.
Jednak ze względu na wagę tematu ksiądz Prymas kardynał Józef Glemp, następca Prymasa Tysiąclecia Wyszyńskiego, wyraził zgodę na opublikowanie wyboru, dotyczącego jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski - 1966 r.

Warszawa 1996, wydanie I
oprawa miękka
Format 17 x 24 cm,
ISBN 83-905518-2-9
Cena: 16 zł
nakład wyczerpany

Zapiski więzienne

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, został aresztowany w nocy 25 września 1953 r.
Przebywał kolejno w czterech miejscach internowania: w Rydwałdzie, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku i w Komańczy.
W wyniku wypadków październikowych, 28 października 1956 r. na prośbę przedstawiciela rządu, - po uprzednim przyrzeczeniu ze strony władz przywrócenia kościołowi głównych praw i naprawienia krzywd - obejmuje wszystkie swoje funkcje kościelne.

"Zapiski więzienne" są cennym dokumentem trzyletniego okresu odosobnienia Prymasa. Obok kroniki życia codziennego zawierają również takie teksty jak: notatnik duchowy, listy, memoriały do władz oraz obszerne wypowiedzi będące osobistą refleksją nad sytuacją Kościoła w Polsce. Jest to dokumenty Człowieka niezłomnego, gotowego na wszystko - łącznie z oddaniem życia - w obronie praw Kościoła i Narodu.

Warszawa - 2006 wydanie VI poprawione uzupełnione
ISBN 83-88202-33-2
s.368,
oprawa miękka 20,00 zł
oprawa twarda 25,00 zł

Wydawnictwo Soli Deo: Książki Stefana Kardynała Wyszyńskiego Następna ›

Wszystko postawiłem na Maryję

Zapiski milenijne

Zapiski więzienne