Książki Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

Dzieła zebrane
Warszawa 1993 - 2008

– Jeżeli pragniesz powrócić do nauczania Prymasa Tysiąclecia, przypomnieć sobie tamte czasy…
– Jeżeli nie wiesz, co mówił papież Paweł VI do narodu polskiego…
– Jeżeli jesteś z pokolenia młodzieży, do którego Ksiądz Prymas mówił, że ma szybować jak orły, któremu ufał i w które wierzył…
– Jeżeli pamiętasz uroczystości Sacrum Poloniae Millennium świętowane na całym świecie, bo musiałeś emigrować z ojczystego kraju…
– Jeżeli chcesz zapoznać się z realiami Polski w latach 60. (bo urodziłeś się później)…
– Jeżeli pragniesz uczyć się oddania Maryi na wzór Prymasa Tysiąclecia…

sięgnij po Dzieła zebrane kardynała Stefana Wyszyńskiego.

tom I. teksty autoryzowane od początku posługi prymasowskiej tj. od 1949 r. do momentu aresztowania 1953 r.
tom II. zapis prymasowskiej posługi, słowa z lat 1953 - 1956 (okres więzienny).
tom III teksty od momentu uwolnienia Księdza Prymasa do końca 1957 r.
tom IV zapis prymasowskiej posługi słowa z 1958 roku.
tom V - teksty z roku 1959,
tom VI - teksty z roku 1960,
tom VII – teksty z roku 1961,
tom VIII - teksty styczeń - lipiec 1962,
tom IX - teksty od sierpień - grudzień 1962,
tom X i XI - kazania i przemówienia Księdza Prymasa z roku 1963,
tomy XII i XIII kazania i przemówienia z roku 1964,
tom XIV kazania i przemówienia z pierwszej połowy roku 1965
tom XV - teksty z drugiej połowy roku 1965 -ukaże się po wakacjach.
tomy XVI–XVIII (tzw. tomy milenijne obejmujące rok 1966 Tysiąclecie Chrztu Polski).

oprawa twarda
Format 16,5x24,5 cm,
cena: I t.- 20 zł., II t.- 24 zł., III t.- 35 zł., IV t.- 40 zł., V t.- 70 zł., VI t. - 80 zł., VII t. - 80 zł., VIII t. - 60,00 zł.
od IX t. koszt jednego tomu - 80 zł

 

Via Crucis. Szkice więzienne

Polecamy niepublikowane dotąd teksty drogi krzyżowej do medytacji.
Szkice, napisane przez kardynała Wyszyńskiego w Stoczku w 1954 roku, dotrwały do naszych czasów w rękopisie. Są świadectwem wiary i głębokiego życia duchowego Księdza Prymasa. Mogą być inspiracją do własnych przemyśleń w czasie odprawiania drogi krzyżowej nie tylko w Wielkim Poście, ale w różnych sytuacjach naszego życia.

Warszawa 2011
twarda oprawa, zdjęcia,
ISBN 978-83-88202-46-9
cena 25 zł.

Wydawnictwo Soli Deo: Książki Stefana Kardynała WyszyńskiegoDzieła zebrane Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Via Crucis. Szkice więzienne