Książki Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

Via Crucis. Szkice więzienne

Polecamy niepublikowane dotąd teksty drogi krzyżowej do medytacji.
Szkice, napisane przez kardynała Wyszyńskiego w Stoczku w 1954 roku, dotrwały do naszych czasów w rękopisie. Są świadectwem wiary i głębokiego życia duchowego Księdza Prymasa. Mogą być inspiracją do własnych przemyśleń w czasie odprawiania drogi krzyżowej nie tylko w Wielkim Poście, ale w różnych sytuacjach naszego życia.

Warszawa 2011
twarda oprawa, zdjęcia,
ISBN 978-83-88202-46-9
cena 25 zł.

Dzieła zebrane

tom I. teksty autoryzowane od początku posługi prymasowskiej tj. od 1949 r. do momentu aresztowania 1953 r.
tom II. zapis prymasowskiej posługi, słowa z lat 1953 - 1956 (okres więzienny).
tom III teksty od momentu uwolnienia Księdza Prymasa do końca 1957 r.
tom IV zapis prymasowskiej posługi słowa z 1958 roku.
tom V - teksty z roku 1959
tom VI - teksty z roku 1960
tom VII – teksty z roku 1961
tom VIII - teksty styczeń - lipiec 1962

Warszawa 1993 - 2008,
od V t. koedycja SOLI DEO i Instytutu Jana Pawła II
oprawa twarda
Format 16,5x24,5 cm,
cena: I t.- 20 zł., II t.- 24 zł., III t.- 35 zł., IV t.- 40 zł., V t.- 70 zł., VI t. - 80 zł., VII t. - 80 zł., VIII t. - 60,00 zł.

Wydawnictwo Soli Deo: Książki Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Via Crucis. Szkice więzienne

Dzieła zebrane Stefana Kardynała Wyszyńskiego