Księgarnia :

Księgarnia mieści się przy kościele seminaryjnym, ul. Krakowskie Przedmieście 54, w miejscu dawnej Księgarni Świętego Jana Chrzciciela.