Księgarnia :

Księgarnia mieści się przy kościele seminaryjnym, ul. Krakowskie Przedmieście 54, w miejscu dawnej Księgarni Świętego Jana Chrzciciela.

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Warszawa 00-322
otwarta od 10.00. do 18.00.
tel. 22 831-10-25.