Z nauczania Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

DZIEŁA ZEBRANE TOM VIII
styczeń–lipiec 1962 s.12-13

ŻYCZENIA NOWOROCZNE PRYMASA POLSKI

"... ja, wasz pasterz, całym sercem składam Wam, Dzieci Moje Najmilsze, na progu nowego roku, podziękowanie za waszą wierność, wytrwałość, obecność przy biskupach i Kościele świętym. Za waszą uległość religijną nam i naszym kapłanom! Za waszą gotowość wspierania nas modlitwą – jak to nieustannie czynicie! Czujemy ją na sobie w codziennym trudzie, doświadczamy tego, że modlicie się za nas. Dziękujemy Wam całym sercem za waszą wierność, wytrwałość, i prosimy Was, Dzieci Najmilsze, aby i w nowym roku modlitwa wasza nie ustawała.

Niech kolana nasze wrosną w ziemię polską i niech wszyscy wołają: „Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!”

Niech wszystkie rodziny nieustannie, z różańcem w ręku, zwłaszcza wieczorną porą, w godzinie Apelu Jasnogórskiego, wspierają Kościół święty w jego odpowiedzialnej, zaszczytnej i radosnej pracy.

Całym sercem życzę Wam, Dzieci Najmilsze, aby rok, który zaczynacie, był dla Was dalszym krokiem pogłębiającym waszą miłość ku Bogu i waszą wierność
łasce. Aby Was zbliżał do wspaniałego progu Tysiąclecia Chrześcijaństwa, którego obyście wszyscy doczekali!

Wam, Matki i Ojcowie, życzę, by dzieci wasze były coraz to większą waszą radością. Niech Wam, Matki, będzie lżej w waszej zaszczytnej pracy i jakoś radośniej na duszy w tym nowym roku. Ojcowie Najlepsi! Życzę Wam, by wasza praca była jak najbardziej owocna dla rodzin waszych, dla waszej wysokiej kompetencji i gorliwości pracowniczej, dla dobra społecznego naszej Ojczyzny i wszystkich
warstw żyjących w Narodzie.

Wam, Młodzieży, życzę, byście wzrastali za przykładem Chrystusa, w latach, w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi.

A Wam, Małe Dziateczki, życzę, by wasze główki coraz wyżej szły w niebo; byście coraz bardziej dorastały swymi ramionami do waszych ojców i matek, którzy czekają na radość, gdy będziecie już dorośli i dojrzali.

Wszystkim rodzinom miasta i archidiecezji, całej Polsce, życzę, aby pokój Boży, radość, szczęście, wiara, wzajemna miłość i nadzieja, były stałym [udziałem] polskich domostw.

Tobie, Prześwietna Kapituło Prymasowska, z moimi najbliższymi Współpracownikami, Księżmi Biskupami, i Tobie, Duchowieństwo archidiecezji, Młodzieży Duchowna, Wychowawcy, Profesorowie uczelni, wszystkim pracującym pod naszym kierunkiem i czerpiącym z naszej władzy biskupiej, życzę, aby zaszczytna praca wasza, pełna poświęcenia i ofiary, dawała Wam radość prawdziwych przyjaciół Bożych.

Wszystkim Wam tu obecnym i tym, których kochacie, miastu, archidiecezji i Polsce całej, klęczącej u stóp Świętej Bożej Rodzicielki, Dziewicy Wspomożycielki, na nowy rok życia, zwycięstw i radości, całym sercem błogosławię."