Nowości wydawnicze:

Stefan Kardynał Wyszyński
Dzieła zebrane tom IX sierpień - grudzień 1962

Z Posłowia:
Prezentowany tom IX Dzieł zebranych zawiera 91 tekstów – zapis posługi słowa Prymasa Polski od sierpnia do grudnia 1962 roku. Tematem dominującym w tym tomie jest najważniejsze wydarzenie w Kościele – rozpoczynający się Sobór Watykański II. …

Treść tomu IX Dzieł zebranych przeniknięta jest głęboką troską o Kościół i rodzinę ludzką. Dostrzegał kardynał Wyszyński mękę ludzi pozbawionych wiary. Uczył, że ważniejsza niż jedność organizacyjna jest duchowa i wewnętrzna jedność rodziny ludzkiej (np. tekst nr 45). Sens i istotę pracy Soboru widział w trudzie szukania dróg do każdego człowieka. Owocność tej pracy wiązał z dziełem modlitwy. Podjął więc z największą gorliwością prośbę Ojca Świętego, bł. Jana XXIII, o modlitwę za Sobór. …
Zawarte w tomie IX wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego, oprócz dominującej tematyki Soboru Watykańskiego II, są odzwierciedleniem aktualnych spraw Kościoła w Polsce. Już w pierwszym tekście znajdujemy informację o zabieraniu domów wspólnotom zakonnym. …

Przemówienia i kazania kardynała Wyszyńskiego z roku 1962 zawierają wiele bolesnych informacji o ciągłym nękaniu i prześladowaniu Kościoła w Ojczyźnie. Światłem na tle tych przeciwności była żywa wiara i wrażliwość na głos pasterzy szerokich rzesz Polaków. Jednym z promieni tego światła był polski „dzień młodzieży” w Częstochowie. Dnia 26 sierpnia 1962 roku u stóp Jasnej Góry stanęła półmilionowa rzesza młodzieży. Cudowny Obraz Matki Bożej młodzież przeniosła na swoich ramionach w procesji z Kaplicy na Szczyt Jasnogórski. Prymas Polski w swoim przemówieniu uświadamiał młodzieży, co Chrystus i Kościół dał Narodowi w kończącym się tysiącleciu chrześcijaństwa; ostrzegał przed demoralizacją, indyferentyzmem, zeświecczeniem, zaprogramowanym bezbożnictwem, przed nietrzeźwością i rozrzutnością. Zawierzył przyszłość młodego pokolenia Matce Chrystusowej.

Warszawa 2011,
wydawnictwo SOLI DEO
s. 504,
cena 75,00

Wydawnictwo Soli Deo: Książki Stefana Kardynała Wyszyńskiego