Ostatnio wznowiliśmy pozycję, która znana jest już na polskim rynku – wybór tekstów patriotycznych Prymasa Tysiąclecia "Jedna jest Polska".

Aktualność tych treści, troska Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego o Ojczyznę, były powodami, które przynagliły nas do kolejnego ich wydania. Polska jest jednością.

Najmilsi! Jeśliby ktoś miał wątpliwość, czy naród polski jest jednością, to ja czuję, że mam prawo dziś wam odpowiedzieć. I nie wiem, kto miałby większe w tej chwili prawo do tego!? Wszelki, kto by próbował na to pytanie odpowiedzieć przecząco, skłamałby. Odpowiem wam w prawdzie:

Polska jest jednością,
Polska jest całością,
Polska jest jednym sercem,
Polska jest jednym ramieniem.
Polska jest jak wielka rodzina,
wspaniała Bożą mocą i siłą przedziwną.

Polska jest zespolona nie jednym węzłem, nie parcianym powrozem, Polska jest zespolona sercem wiary. Jej siłą jest wiara Chrystusowa! Jej jednością jest moc nadprzyrodzonej łaski Bożej! Jej nadzieją niezłomną jest pragnienie katolickiej Polski, Chrystusowej Polski!” (fragment homilii z 6 lutego 1949 roku, s. 7)

Stron: 124
Oprawa miękka
Rok wydania: 2017 (wydanie III)
Cena: 10,00 zł

"Więzy jedności Jana XXIII i kardynała Stefana Wyszyńskiego."
Wybór dokumentów, oprac. ks. prof. Stanisław Wilk SDB, Anna Dorota Wójcik,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2016

W książce znaleźć można wiele tekstów dokumentujących serdeczną przyjaźń Papieża Dobroci Jana XXIII i Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wprowadzeniu ks. prof. Stanisława Wilka SDB i Anny Doroty Wójcik czytamy:
„W prezentowanym zbiorze wybranych dokumentów znajdują się m. in. osobiste notatki zaczerpnięte z dzienników abp. Angelo Roncallego, a od 1958 roku Jana XXIII, opublikowanych w latach 1987-2008, oraz z dziennika Pro memoria kard. Wyszyńskiego (z lat 1962-1963), ich przemówienia wygłaszane podczas publicznych audiencji dla Polaków, korespondencja, dokumenty nominujące kard. Wyszyńskiego na członka gremiów przygotowujących i kierujących Soborem, propozycje soborowe duchowieństwa polskiego, sprawozdania, ukazujące rozmiar i zakres zaangażowania Kościoła w Polsce poprzez modlitwę i ofiarę w dzieło Soboru, a nawet pisma przedstawicieli duchowieństwa Czechosłowacji do kard. Wyszyńskiego, dotyczące ich udziału w Soborze. Znajduje się tutaj także oryginalne świadectwo świętości Jana XXIII, złożone przez kard. Wyszyńskiego podczas procesu rogatoryjnego w Warszawie w 1972 roku. Niektóre z tych dokumentów polski czytelnik będzie czytał po raz pierwszy; wszystkie teksty obcojęzyczne posiadają polską wersję językową”.

Książka ukazała się dzięki wspólnemu wysiłkowi Wydawnictwa KUL i Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Oprawa twarda
Stron: 520
Cena: 42,00

Pozycje są do nabycia m. in.
w Księgarni im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 (przy kościele seminaryjnym)
lub w siedzibie Wydawnictwa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego SOLI DEO,
ul. Świerkowa 4 Warszawa-Choszczówka.
Wysyłamy także przesyłki pocztą.