Uwaga :

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego zmienił siedzibę.

Aktualny adres: ul. Świerkowa 4
03-054 Warszawa-Choszczówka

Telefon bez zmian 22/831-61-51, fax pod numerem telefonu.