Wydawnictwo :

 

Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego "Soli Deo" mieści się w Warszawie przy ul Kolegiackiej 1

Książki można zamawiać telefonicznie lub e-mailowo.
/patrz kontakt/

List do moich kapłanów, wydawnictwo Soli Deo