+48 22 831 61 51 instytut@wyszynskiprymas.pl

Krąg Przyjaciół

Celem działalności Kręgu jest upowszechnianie dziedzictwa Stefana kardynała Wyszyńskiego poprzez:

  • poznawanie dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia,
  • upowszechnianie nauki zawartej w jego pismach,
  • skupianie środowisk zainteresowanych nauczaniem i duchowością Prymasa Tysiąclecia,
  • organizowanie rekolekcji, spotkań formacyjnych, konferencji, sympozjów i seminariów upowszechniających
    nauczanie Stefana kardynała Wyszyńskiego
  • świętowanie rocznic związanych z życiem i pasterzowaniem Stefana kardynała Wyszyńskiego,
  • wspieranie jego dzieła poprzez modlitwę, życzliwość i pomoc materialną,
  • kształtowanie swojego życia w oparciu o duchowe wartości, jakimi żył Prymas Tysiąclecia.

Obecnie Krąg liczy ok. 600 członków.
Pierwszym przewodniczącym Rady Kręgu i jego promotorem był Arcybiskup Bronisław Dąbrowski.
Członkami Kręgu są biskupi, księża diecezjalni i zakonni oraz przeważająca liczba świeckich, wśród których znajdują się osoby znające osobiście Kardynała Wyszyńskiego, jak i młodzi, odkrywający jego niezwykłą duchowość i wkład w historię Polski.