+48 22 831 61 51 instytut@wyszynskiprymas.pl

Wydawnictwo

 

Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SOLI DEO

Dlaczego taka nazwa?

PER MARIAM OMNIA SOLI DEO

Nadal jesteśmy wierni naszemu założeniu biskupiemu, że służymy:
„Soli Deo – Bogu samemu” […]. Doświadczenie w pracy kazało mi dodać do tego hasła „Per Mariam”. A więc „Per Mariam – Soli Deo”, „Przez Maryję – Bogu samemu”. Doszedłem do wniosku, że jest to droga pewna i niezawodna.
Stefan kardynał Wyszyński

[Stefan kardynał Wyszyński, Dzieła zebrane, t. 17, s. 118]

Kardynał Stefan Wyszyński 1901–1981
Autorzy: Rafał Łatka, Beata Mackiewicz, ks. Dominik Zamiatała

Album prezentuje życie i działalność prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Na początku publikacji umieszczono życiorys Prymasa Tysiąclecia. Po nim następuje część fotograficzna obejmująca lata 1901–1956. Autorzy ukazali w niej życie i działalność księdza, później biskupa i prymasa Stefana Wyszyńskiego w układzie chronologicznym. W drugiej zaś, przedstawiającej posługę prymasowską po uwolnieniu, po roku 1956, przedstawiono materiał fotograficzny w ujęciu problemowym.
Album zawiera wiele nowych, wcześniej niepublikowanych zdjęć pochodzących głównie z Archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które opatrzone zostały cytatami z nauczania Księdza Prymasa. W ten sposób ukazano wieloaspektową działalność kard. Wyszyńskiego: posługę pasterską, nauczanie i dziedzictwo.

Album powstał w koedycji z Instytutem Pamięci Narodowej.

Stron: 558
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2019
Cena: 59,00 zł


 

Z głębi duszy
Autor: Stefan kardynał Wyszyński

Duchowe notatki Stefana kardynała Wyszyńskiego Z głębi duszy to medytacje napisane podczas trzech lat więzienia (1953–1956). W całości ukazują się po raz pierwszy.

„[Ojcze], wymagasz, bym się oddał za Kościół święty, bym ofiarował swoje życie i pragnienie pracy za dochowanie wierności Tobie przez mój Naród. Oczekujesz, że będę się modlił o wszystko «straszne» dla siebie , aby wszystko «straszne ominęło Twój Kościół w Polsce i wierny Naród katolicki”. Komańcza, 9 marca 1956 r.

„Dzień Ślubów Narodu (…). Ufam, że Królowa Niebios i Polski dozna dziś wielkiej chwały na Jasnej Górze. Jestem już w pełni spokojny. Spadł kamień z serca. Oby stał się chlebem dla Narodu”. Komańcza, 26 sierpnia 1956 r.

„Największa nieznana człowieka: serce. Tak wspaniałe, że Bóg o nie zabiega. Tak potężne, że może oprzeć się miłości Wszechmocnego. (…) A Bóg? On jeden zna drogi do najbardziej tajemniczego serca. I dlatego na krzyżu człowiek otworzył serce Boga, aby poznać Jego zamysły”. Stoczek, 1 czerwca 1954 r.

Stron: 160
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019
Cena: 15,00 zł


 

Dzieła zebrane t. XX
Autor: Stefan kardynał Wyszyński

Dwudziesty tom Dzieł zebranych Stefana kardynała Wyszyńskiego zawiera autoryzowane kazania, przemówienia i listy z drugiej połowy 1967 roku. Ksiądz Prymas często powracał w nich do tematów dotyczących realizacji uchwał Soboru Watykańskiego II, wypowiadał uczucia radości płynące z przeżywania Sacrum Poloniae Millennium i omawiał pracę duszpasterską, jaka czeka Kościół w Polsce.

Stron: 424
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2019
Cena: 63,00 zł

 


 

Droga krzyżowa. Rozważania
Autor: Stefan kardynał Wyszyński

Publikacja zawiera cztery cykle rozważań nabożeństwa Drogi krzyżowej Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 

Stron: 45
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019
Cena: 7,00 zł

 


 

Pozycje są do nabycia m.in. w:

 

 • siedzibie Wydawnictwa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”,
  ul. Świerkowa 4
  Warszawa-Choszczówka
  tel. +48 22 831-61-51
  e-mail: instytut@wyszynskiprymas.pl;
 • księgarni im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
  ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 (przy kościele seminaryjnym)
  Warszawa
  te. +48 22  831-10-25

Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski
Dzieła zebrane
Warszawa 1993–2019

 

– Jeżeli pragniesz powrócić do nauczania Prymasa Tysiąclecia, przypomnieć sobie tamte czasy…
– Jeżeli chcesz zapoznać się z realiami Polski w latach 50., 60. i 70. (urodziłeś się później)…
– Jeżeli jesteś z pokolenia młodzieży, do którego Ksiądz Prymas mówił, że ma szybować jak orły, któremu ufał i w które wierzył…
– Jeżeli chcesz zrozumieć współczesność…
– Jeżeli pragniesz uczyć się oddania Maryi na wzór Prymasa Tysiąclecia…
sięgnij po Dzieła zebrane Stefana kardynała Wyszyńskiego.

 

Tom I – teksty autoryzowane od początku posługi prymasowskiej, tj. od 1949 roku do momentu aresztowania we wrześniu 1953 roku.
Tom II – zapis prymasowskiej posługi słowa z lat 1953–1956 (okres więzienny).
Tom III – teksty od momentu uwolnienia Księdza Prymasa do końca 1957 roku.
Tom IV – kazania i przemówienia z roku 1958.
Tom V – kazania i przemówienia z roku 1959.
Tom VI – kazania i przemówienia z roku 1960.
Tom VII – kazania i przemówienia z roku 1961.
Tomy VIII i IX – kazania i przemówienia z roku 1962.
Tomy X i XI – kazania i przemówienia z roku 1963.
Tomy XII i XIII – kazania i przemówienia z roku 1964.
Tomy XIV i XV – kazania i przemówienia z roku 1965.
Tomy XVI–XVIII – (tzw. tomy milenijne obejmujące rok 1966 Tysiąclecie Chrztu Polski).
Tomy XIX–XX – kazania i przemówienia z roku 1967.

 

Oprawa twarda, format 16,5 x 24,5 cm.
Cena:
I t. – 20 zł, II t. – 24 zł, III t. – 35 zł, IV t. – 40 zł, V t. – 70 zł, VI t. – 80 zł, VII t. – 80 zł, VIII t. – 60,00 zł, t. IX – 75 zł, t. X–XVIII koszt jednego tomu – 80 zł (poza tomem XVI), t. XIX i XX – 63 zł. Przy zakupie kompletu Dzieł zebranych, bądź kilku tomów, udzielamy rabatu.

 


 

Jedna jest Polska

Wznowiliśmy pozycję, która znana jest już na polskim rynku – wybór tekstów patriotycznych Prymasa Tysiąclecia Jedna jest Polska.
Troska Stefana kardynała Wyszyńskiego o Ojczyznę, aktualność treści przemówień Sługi Bożego, były powodami, które przynagliły nas do kolejnego ich wydania.

 

Najmilsi! Jeśliby ktoś miał wątpliwość, czy naród polski jest jednością, to ja czuję, że mam prawo dziś wam odpowiedzieć. I nie wiem, kto miałby większe w tej chwili prawo do tego!? Wszelki, kto by próbował na to pytanie odpowiedzieć przecząco, skłamałby. Odpowiem wam w prawdzie:
Polska jest jednością,
Polska jest całością,
Polska jest jednym sercem,
Polska jest jednym ramieniem.
Polska jest jak wielka rodzina,
wspaniała Bożą mocą i siłą przedziwną.
Polska jest zespolona nie jednym węzłem, nie parcianym powrozem, Polska jest zespolona sercem wiary. Jej siłą jest wiara Chrystusowa! Jej jednością jest moc nadprzyrodzonej łaski Bożej! Jej nadzieją niezłomną jest pragnienie katolickiej Polski, Chrystusowej Polski! (fragment homilii z 6 lutego 1949 roku, s. 7)

 

Stron: 124
Oprawa miękka
Rok wydania: 2017, wydanie III
Cena: 10,00 zł

 


 

Kromka chleba

 

Zbiór myśli Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które karmiły tysiące czytelników. Tłumaczone zostały na wiele języków. Przybliżały, nie tylko Polakom, mądrość Prymasa Tysiąclecia. Niech te słowa i dzisiaj będą pożywnym chlebem dla każdego, kto będzie je czytał i rozważał.

 

Stron: 95
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2008, wydanie IX
Cena: 8,00 zł

 


 

List do moich kapłanów

Rozważania Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego o tajemnicy kapłaństwa pisane w okresie uwięzienia w latach 1953–1956. Treści zawarte zostały w trzech rozdziałach: „Wspólnie z Trójcą Świętą”, „Wspólnie z moim Kościołem”, „Wspólnie z moim biskupem”.

 

Gdybyśmy bowiem uważali, że wzór Chrystusa przepowiadającego na Górze Błogosławieństw, czy w łodzi Piotrowej, jest dla nas niedościgły, to dzieje kaznodziejstwa pokażą nam wspaniałe wzory, tak zbliżone do naszych możliwości, że możemy być usprawiedliwieni. Oto przed nami „głos wołającego na puszczy” i patrzący w niebiosa otwarte Szczepan, płomienny Piotr w portyku Salomona, Paweł prze Areopagiem, Jan w Efezie, Andrzej na krzyżu, Klemens Rzymski i Ignacy Antiocheński, Atanazy Wielki i Efrem Syryjczyk, Wielki Bazyli i Grzegorzowie, Jan Chryzostom i Ambroży, i Hieronim, i Augustyn, papież Leon Wielki i Piotr Chryzolog, i Jan Damasceński, i papież Grzegorz Wielki, podziwiany w Brewiarzu, i Franciszek, i Dominik, Doktor ewangeliczny z Padwy, i Bernard z Clairvaux, i miłośnik jego – Bernardyn ze Sieny, i Franciszek Salezy, i Robert Bellarmin, i Proboszcz z Ars, Bossuet i Lacordaire, i nasz Piotr Skarga, i ojciec Bernard Łubieński, i… niejeden z naszych profesorów, starszych kapłanów (…).

 

Stron: 406
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2019, wydanie II
Cena: 30,00 zł

 


 

Miłość na co dzień
Rozważania liturgiczne

 

O, gdybyśmy umieli przyłożyć ucho do serca zmęczonej ludzkości i wsłuchać się w pragnienia, które są tam ukryte, poznalibyśmy, że człowiekowi potrzeba: prawdy, wolności, sprawiedliwości, ale nade wszystko – miłości.

 

Stron: 424
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2001
Cena: 25,00 zł

 


 

Na szlaku Tysiąclecia

 

Wybór kazań wygłoszonych w okresie obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Stanowi przypomnienie historycznych przeżyć z okresu walki o zachowanie wiary i tożsamości narodu. Naświetla duchową stronę zmagań Kościoła z komunistyczną władzą.

 

Stron: 263
Oprawa miękka
Rok wydania: 1996
Cena: 18,00 zł

 


 

Via Crucis. Szkice więzienne

 

Polecamy niepublikowane dotąd teksty drogi krzyżowej do medytacji.
Szkice, napisane przez kardynała Wyszyńskiego w Stoczku w 1954 roku, dotrwały do naszych czasów w rękopisie. Są świadectwem wiary i głębokiego życia duchowego Księdza Prymasa. Mogą być inspiracją do własnych przemyśleń w czasie odprawiania drogi krzyżowej nie tylko w Wielkim Poście, ale w różnych sytuacjach naszego życia.

 

Stron: 95
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2011
Cena: 25,00 zł

 


 

Wszystko postawiłem na Maryję

14 lutego 1953 roku kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Książka, której nadano taki właśnie tytuł, próbuje przedstawić dzieła duszpasterskie i doświadczenie maryjne, jakie są owocem zawierzenia Matce Najświętszej przez Prymasa Tysiąclecia. Jest to zbiór wygłoszonych przemówień i kazań maryjnych. Prolog zawiera kazania autobiograficzne. Potem teksty ułożone są chronologicznie, według kolejności realizowanych dzieł maryjnych. Po listach biskupa lubelskiego występują cytaty z duchowego pamiętnika uwięzionego Prymasa. Potem Śluby Jasnogórskie, Wielka Nowenna, Milenium Chrztu Polski, Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, oddawanie wszystkiego w dłonie Maryi, starania o tytuł Matki Kościoła i wybór polskiego Papieża.

 

Stron: 335
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2007, wydanie III
Cena: 20,00 zł

 


 

Zapiski więzienne

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, został aresztowany w nocy 25 września 1953 roku. Przebywał kolejno w czterech miejscach internowania: w Rywałdzie, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku i w Komańczy. W wyniku wypadków październikowych, 28 października 1956 roku, na prośbę przedstawiciela rządu – po uprzednim przyrzeczeniu ze strony władz przywrócenia Kościołowi głównych praw i naprawienia krzywd – obejmuje wszystkie funkcje kościelne.

 

Zapiski więzienne są cennym dokumentem trzyletniego okresu odosobnienia Prymasa. Obok kroniki życia codziennego zawierają również takie teksty jak: notatnik duchowy, listy, memoriały do władz oraz obszerne wypowiedzi będące osobistą refleksją nad sytuacją Kościoła w Polsce. Jest to dokument Człowieka niezłomnego, gotowego na wszystko – nawet oddanie życia – w obronie praw Kościoła i narodu.

 

Stron: 368
Rok wydania: 2006, wydanie VI
Oprawa miękka: 22,00 zł
Oprawa twarda: 27,00 zł

Przez Maryję wszystko dla Boga

Wspomnienia ukazujące drogę życia i powołania Marii Okońskiej, założycielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Współpracowała z Prymasem Tysiąclecia przez 39 lat. Wraz z członkiniami Instytutu wspierała go modlitwą i ofiarną pracą. Jako redaktor opracowywała teksty przemówień wielkiego Nauczyciela Narodu. Kierowana żarem miłości do Matki Najświętszej współpracowała Komisją Maryjną Episkopatu Polski dla zwycięstwa Tej, która „dana jest jako pomoc ku obronie Narodu polskiego”.

Stron: 360
Oprawa: twarda
Rok wydana: 2008
Cena: 32,00 zł


 

Wspomnienie z Powstania Warszawskiego

Książka wyróżniona na XI Targach Wydawców Katolickich w 2005 roku jest wyjątkowym i świadectwem życia religijnego podczas Powstania Warszawskiego. Ukazuje powiązanie życia duchowego z powstańczym czynem i powstańczą rzeczywistością.

 

Stron: 144
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014, wydanie II
Cena: 9,00 zł

Człowiek mocny Bogiem
Na podstawie dzieła Saturnina Jarmulskiego opracował Jan Herbich.

Monografia pilota Władysława Polesińskiego, oficera, lotnika, prekursora Apelu Jasnogórskiego, twórcy i żołnierza Rycerskiego Zakonu Krzyża i Miecza, człowieka niezwykłej uczciwości, szlachetności i odwagi, który oddał życie w obronie ojczyzny we wrześniu 1939.

Stron: 190
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2006
Cena: 23,00 zł


Kwiaty na stepie
Autor: Barbara Piotrowska-Dubik

Wspomnienia mieszkanki przedwojennego Lwowa, której szczęśliwe dzieciństwo zostało przerwane przez wojnę. Wraz z rodziną została wywieziona do sowchozu w Kazachstanie. Wspomina: dzięki Opatrzności Bożej przeżyłam sześć lat w skrajnej nędzy, głodzie i ciężkiej pracy. Przy życiu ją i jej bliskich utrzymywała wiara, że kiedyś wrócą do ojczyzny.

Stron: 376
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2007, wydanie III
Cena: 29,40 zł


Więzy jedności Jana XXIII i kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wybór dokumentów, oprac. ks. prof. Stanisław Wilk SDB, Anna Dorota Wójcik, Wydawnictwo KUL

We Wprowadzeniu ks. prof. Stanisława Wilka SDB i Anny Doroty Wójcik czytamy: W prezentowanym zbiorze wybranych dokumentów znajdują się m. in. osobiste notatki zaczerpnięte z dzienników abp. Angelo Roncallego, a od 1958 roku Jana XXIII, opublikowanych w latach 1987–2008, oraz z dziennika Pro memoria kard. Wyszyńskiego (z lat 1962–1963), ich przemówienia wygłaszane podczas publicznych audiencji dla Polaków, korespondencja, dokumenty nominujące kard. Wyszyńskiego na członka gremiów przygotowujących i kierujących Soborem, propozycje soborowe duchowieństwa polskiego, sprawozdania, ukazujące rozmiar i zakres zaangażowania Kościoła w Polsce poprzez modlitwę i ofiarę w dzieło Soboru, a nawet pisma przedstawicieli duchowieństwa Czechosłowacji do kard. Wyszyńskiego, dotyczące ich udziału w Soborze. Znajduje się tutaj także oryginalne świadectwo świętości Jana XXIII, złożone przez kard. Wyszyńskiego podczas procesu rogatoryjnego w Warszawie w 1972 roku. Niektóre z tych dokumentów polski czytelnik będzie czytał po raz pierwszy; wszystkie teksty obcojęzyczne posiadają polską wersję językową.
Książka ukazała się dzięki wspólnemu wysiłkowi Wydawnictwa KUL i Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Stron: 520
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2016
Cena: 35,00 zł


Włocławskie dzieje księdza Stefana Wyszyńskiego 1917–1946
Autor: ks. Piotr Nitecki

Ważny etap życia przyszłego Prymasa Polski opowiedziany został ciekawie, na podstawie bogatego materiału faktograficznego, z zastosowaniem aparatu naukowego Autora, który jest znawcą nauczania społecznego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Stron: 320
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2008
Cena 44,00 zł

Błogosławione oczy, które widzą
Rozważania rekolekcyjne
Autor: Stefan Kardynał Wyszyński

Zapis pierwszych rekolekcji wygłoszonych po wyjściu z więzienia, w sierpniu 1959 roku, do członkiń instytutu świeckiego, którego współzałożycielem i ojcem duchowym był prymas Stefan Wyszyński. Rozważania pokazują duchowość Prymasa Tysiąclecia, jego bezpośrednią relację z Trójcą Świętą.

Stron: 127
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
Cena: 12 zł
Nakład wyczerpany


Droga życia

Album – nagrodzony Feniksem w 2002 roku na VIII Targach Wydawców Katolickich – bogaty i oryginalny, w artystycznej szacie graficznej, poświęcony Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu, wydany dla uczczenia stulecia Jego urodzin.

Treść albumu stanowią autobiograficzne wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia, również mało znane epizody z jego życia. Wątek biograficzny został ubogacony dokumentami, rękopisami prywatnych listów i notatek kardynała Wyszyńskiego oraz fragmentami Jego nauczania i lirycznych wypowiedzi.

Album zawiera ponad 500 zdjęć, w tym większość dotąd niepublikowanych, przedstawiających Prymasa Tysiąclecia w różnych sytuacjach. Ukazują one codzienne, może mało znane ludzkie oblicze wielkiego Prymasa. Całość przeplatana jest pięknymi fotografiami ziemi ojczystej.

Stron: 548
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2001
Cena: 168,00 zł
Nakład wyczerpany


Idącym w przyszłość
Autor: Stefan Kardynał Wyszyński

Jesteście pokoleniem milenijnym, przełomowym, które żyje na grani dwóch Tysiącleci. Wiecie, jak trudno jest utrzymać się na grani. Wieją tam potężne wichry i szaleją burze… Trzeba mocno trzymać się „pazurami” rodzimej skały, aby nie spaść na dno przepaści. Trzeba nie lada wysiłku i bohaterskiego męstwa, aby się ostać… Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! -serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. / Stefan Kardynał Wyszyński/

Wszyscy ci, którzy z troską i niepokojem, patrząc w przyszłość, zadają sobie odwieczne pytania o sens i cel życia, o prawa, jakie przysługują ludziom, o niebezpieczeństwa ograniczeń i zniewoleń, o to, co czynić – w dużej mierze znajdą tu odpowiedzi prawdziwe i pełne ojcowskiej mądrości.

Stron: 116
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2008
Cena: 8,00 zł
Nakład wyczerpany


Idea Europy kultur w nauczaniu Jana Pawła II
Autor: Krystyna Czuba

Lektura jakże aktualna w dobie współczesnych dyskusji o zjednoczonej Europie.

Stron: 336
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2003
Cena: 25,00 zł
Nakład wyczerpany


Królowo Polski, przyrzekamy

Wybór tekstów Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego i Episkopatu Polski oraz opracowania związane z 50. rocznicą Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

Stron: 222
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2006
Cena: 20,00 zł
Nakład wyczerpany


Ojciec. Wspomnienie o Stefanie kardynale Wyszyńskim
Autor: Ks. Zdzisław Peszkowski

Zapis niezapomnianych spotkań, rozmów, lat współpracy i wspólnych wakacji z Prymasem Tysiąclecia, widzianych oczyma polskiego kapłana pracującego w USA, ks. Zdzisława Peszkowskiego. Książka zawiera ponad 80 zdjęć.

Stron: 296
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2004
Cena: 32,00 zł
Nakład wyczerpany


Pro memoria. Zapiski z lat 1948–1949 i 1952–1953
Autor: Stefan Kardynał Wyszyński

Ponura i tragiczna era stalinowska w dziejach narodu polskiego w notatkach Prymasa Tysiąclecia. To świadectwo, że mimo prześladowań i przemocy, mimo gwałtów i niesprawiedliwości, pozostał sobą. Nie ugiął się, nie załamał. Był człowiekiem, który postawił wszystko na Maryję i stał się pewnym przewodnikiem prowadzącym Kościół i naród polski drogą wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii Chrystusowej. Kiedy kardynał Wyszyński, pod koniec życia, przeczytał Pro memoria z okresu 1952–1953 powiedział: Nie wiem, jak to wszystko można było wytrzymać.

Stron: 736
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2007
Cena: 65,00 zł
Nakład wyczerpany


Zapiski milenijne

Pro memoria – czyli zapiski codzienne kardynała Stefana Wyszyńskiego dotyczące jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski.

Stron: 263
Oprawa: miękka
Rok wydania: 1996
Cena: 16,00 zł
Nakład wyczerpany


Z misją do Komańczy
Autor: Maria Okońska

Autorka wspomina, w jaki sposób dotarła do uwięzionego Prymasa i jak powstały Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

Stron: 72
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2006
Cena: 7,00 zł
Nakład wyczerpany

Wydawnictwo im. Stefana kardynała Wyszyńskiego SOLI DEO
ul. Świerkowa 4
Warszawa-Choszczówka

tel. +48 22 831 61 51
e-mail: instytut@wyszynskiprymas.pl