Organizator Konkursu Prymasa Tysiąclecia zwraca się do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Mazowsza, chcąc zainteresować ich systematycznym poznawaniem życia i działalności wielkiego Polaka, Męża Stanu, nauczyciela i duchowego przewodnika – Stefana Kardynała Wyszyńskiego.