+48 22 831 61 51 instytut@wyszynskiprymas.pl

Instytut Prymasowski

 

Z historii

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego został erygowany jako kościelna i cywilna osoba prawna dekretem Prymasa Polski Józefa kardynała Glempa z dnia 3 lipca 1993 r. nr. 2046/93/P. i zatwierdzony rozporządzeniem Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. (Dz.U.RP nr 95 z dnia 12 pażdziernika 1993 r., poz 435.)

Instytut ten jest kontynuacją Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu na Jasnej Górze, który ustanowił Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński 3 maja 1957 r.

Celem Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu na Jasnej Górze była pomoc w realizacji dzieła Ślubów Jasnogórskich i Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski. Historyczną zasługą Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu na Jasnej Górze jest dokonanie nagrań, opracowanie, zachowanie i upowszechnianie kazań Prymasa Tysiąclecia. Ze względu na ten fakt kardynał Stefan Wyszyński przekazał swoje prawa autorskie Instytutowi Prymasowskiemu Ślubów Narodu. Obecnie prawa te posiada Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który „wszedł we wszystkie prawa i dobra należące do poprzedniego Instytutu” (Dekret J. kard. Glempa).

Celem istnienia i działania Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest dalsze zabezpieczenie i upowszechnianie dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia. Mądrość jego nauki jest bowiem skarbem nie na jedno pokolenie.

 

Ośrodek Jasnogórskiej Matki Kościoła

Zapraszamy:

 • osoby indywidualne
 • grupy zorganizowane

Istnieje tutaj możliwość:

 • wypoczynku
 • skupienia i modlitwy
 • pochylenia nad dziedzictwem Prymasa Tysiąclecia
 • zwiedzenia pokoju w którym mieszkał

Do dyspozycji gości:

 • kaplica
 • jadalnia
 • sala spotkań na ok. 100 osób
 • 15 pokoi 3-4 osobowych
 • całodzienne wyżywienie lub możliwość korzystania z kuchni
 • parking

 

W każdą niedziele w kaplicy Jasnogórskiej Matki Kościoła o godz. 10.30 odprawiana jest Msza Święta.

 

Krąg Przyjaciół

Nauczanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, którego Ojciec święty Jan Paweł II nazwał Prymasem Tysiąclecia, stanowi trwałą wartość dla kultury i historii narodu polskiego.

Aby upowszechniać i utrwalić to dziedzictwo w społeczeństwie, potrzebne jest zaangażowanie wielu ludzi. W tym celu w 1993 roku powstał Krąg Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia.

Działa on pod kierunkiem Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, będącego Kościelną osobą prawną. Patronat nad działalnością Kręgu sprawuje Arcybiskup Warszawski.