Z historii :

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego został erygowany jako kościelna i cywilna osoba prawna dekretem Prymasa Polski Józefa kardynała Glempa z dnia 3 lipca 1993r. nr. 2046/93/P. i zatwierdzony rozporządzeniem Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. (Dz.U.RP nr 95 z dn. 12 10 1993 r., poz 435.)

Instytut ten jest kontynuacją Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu na Jasnej Górze, który ustanowił Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński 3 maja 1957 r.

Celem Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu na Jasnej Górze była pomoc w realizacji dzieła Ślubów Jasnogórskich i Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski. Historyczną zasługą Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu na Jasnej Górze jest dokonanie nagrań, opracowanie, zachowanie i upowszechnianie kazań Prymasa Tysiąclecia. Ze względu na ten fakt kardynał Stefan Wyszyński przekazał swoje prawa autorskie Instytutowi Prymasowskiemu Ślubów Narodu. Obecnie prawa te posiada Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który "wszedł we wszystkie prawa i dobra należące do poprzedniego Instytutu" (Dekret J. kard. Glempa).

Celem istnienia i działania Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest dalsze zabezpieczenie i upowszechnianie dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia. Mądrość jego nauki jest bowiem skarbem nie na jedno pokolenie.

 

Dziekania 1 - wieloletnia siedziba Instytutu

Dziekania 1 - wieloletnia siedziba Instytutu